نویسنده = قاسم لرستانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی متغیرهای مؤثر بر حجم مخروط‌های واریزه‌ای مسیر دره هراز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 21-31

قاسم لرستانی؛ محمدرضا یوسفی روشن


3. شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

همت اله رورده؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه اعتمادی؛ ساره ولی خانی


4. مورفودینامیک ساحلی و نقش آن در تحوّل سدهای ساحلی دلتای رود جگین

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-81

مجتبی یمانی؛ سمیّه عمادالدّین؛ قاسم لرستانی