نویسنده = مهناز جهادی طرقی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 1-22

سیدرضا حسین زاده؛ علی قربانی شورستان؛ علیرضا کریمی؛ مهناز جهادی طرقی


2. هیدرولوژی سیلاب‎های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (مطالعه‎ی موردی: رودخانه‎ی درونگر خراسان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-104

سیّدرضا حسین‎زاده؛ سیّدرضا حسین‎زاده؛ مهناز جهادی طرقی