نویسنده = منصور خیری زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 141-158

محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ سلیمان سرافروزه


2. پهنه‎بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در حوضه‎ی آبریز مردق‌چای با استفاده از مدل ANP

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 39-56

منصور خیری زاده؛ جبرئیل ملکی؛ حمید عمونیا