نویسنده = غلامرضا روشن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 32-52

مهدی ریاحی؛ غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه