نویسنده = محمد مهدی حسین زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 1-18

محمد مهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ خه بات درفشی


2. بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 101-114

رضا اسماعیلی؛ صدرالدین متولی؛ محمد مهدی حسین زاده