نویسنده = سمیه خالقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 160-171

محمدمهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی؛ میلاد رستمی


2. ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-16

شهرام روستائی؛ علی محمد خورشید دوست؛ سمیه خالقی