نویسنده = قاسم عزیزی
تعداد مقالات: 4
1. بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-21

وحید فیضی؛ قاسم عزیزی؛ حبیب علیمحمدیان؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور


3. پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 95-109

مهران مقصودی؛ منصور جعفربیگلو؛ قاسم عزیزی؛ امید رحیمی