نویسنده = مهدی تازه
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد )

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 143-152

مهدی تازه؛ مریم اسدی؛ مجید صادقی نیا؛ سعیده کلانتری؛ زهره زهیری


4. تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 31-43

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیرهوشنگ احسانی


5. طبقه‌بندی دشت‌سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای ژئومورفومتری مطالعه موردی (عقدا، یزد)

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 105-116

مهدی تازه؛ سعیده کلانتری؛ حسن فتحی زاد؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


6. تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 61-72

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی