نویسنده = غلامرضا زهتابیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 17-30

حمید غلامی؛ سیده مهدخت موسوی؛ غلامرضا زهتابیان


2. تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 31-43

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیرهوشنگ احسانی


3. تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 61-72

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی