نویسنده = سید حجت موسوی
تعداد مقالات: 3
3. پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987)

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 85-102

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ ابوالفصل رنجبر