نویسنده = امیر کرم
تعداد مقالات: 9
1. آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 90-104

امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی


2. مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 57-73

منیره رعیتی شوازی؛ امیر کرم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ عادل سپهر


3. پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 130-141

احمد مزیدی؛ امیر کرم؛ مژگان کوراوند بردپاره


6. طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 130-143

صدیقه لایقی؛ امیر کرم


7. ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 77-89

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ سعیده فخاری


8. کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-94

امیر کرم؛ آیلا قلی زاده؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ حمیده افشارمنش


9. مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 133-148

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ اسماعیل منصوریان سمیرمی؛ ابراهیم بهشتی جاوید