نویسنده = محمود علائی طالقانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 138-153

پروین زارعی؛ محمود علائی طالقانی؛ علی طالبی


2. ارزیابی نقش تکتونیک فعال در مورفولوژی کانال‎های جریانی حوضۀ بالادست الوند

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-18

محمود علائی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده؛ علی رضا پور