نویسنده = موسی عابدینی
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 15-36

بهاره قاسمیان؛ موسی عابدینی؛ شهرام روستائی؛ عطا الله شیرزادی