نویسنده = جمشید یاراحمدی
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 84-96

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ مالک رفیعی


3. شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 44-59

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ محمد شریفی کیا؛ مه آسا روستائی


5. ارزیابی مدل WEPP در برآورد میزان فرسایش و رسوب در اراضی مارنی منطقۀ خواجه

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-112

محمدابراهیم صادق‎زاده ریحان؛ جمشید یاراحمدی