نویسنده = احمد نوحه گر
تعداد مقالات: 4
2. استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 89-109

احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی؛ سیدجواد احمدی؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی