نویسنده = محمدحسین رضائی مقدم
تعداد مقالات: 4
2. بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 90-107

داود مختاری؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ شبنم محمودی


3. تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 76-102

منصور خیری زاده آروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانش فراز


4. ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 141-158

محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ سلیمان سرافروزه