نویسنده = سیدرضا حسین زاده
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 1-22

سیدرضا حسین زاده؛ علی قربانی شورستان؛ علیرضا کریمی؛ مهناز جهادی طرقی


2. تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 99-115

ملیحه باتجربه؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده


3. بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-19

مریم قاسم نژاد؛ سیدرضا حسین زاده؛ کامبیز پورطهماسبی؛ محمد شریفی کیا


4. مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 43-59

سیدرضا حسین زاده؛ مریم رشیدی؛ عادل سپهر؛ حیدر زارعی؛ محمد خانه باد