نویسنده = معصومه رجبی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 226-240

میر اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ جواد وروانی؛ آتنا عسگری


2. تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 30-47

فریبا کرمی؛ معصومه رجبی؛ کلثوم اباذری


3. کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 103-119

شهرام روستائی؛ اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ نادر جلالی؛ احمد نجفی ایگدیر


4. تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 76-102

منصور خیری زاده آروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانش فراز