نویسنده = محمدرضا نیکجو
تعداد مقالات: 4
3. برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 18-28

حسن احمدزاده؛ شهرام روستائی؛ محمدرضا نیکجو؛ مریم دهقانی