نویسنده = انور مرادی
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 20-37

مجتبی یمانی؛ فاطمه یوسفی؛ انور مرادی؛ موسی عباسی؛ محسن برزکار