نویسنده = محمدمهدی حسین زاده
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 160-171

محمدمهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی؛ میلاد رستمی


2. طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 133-147

سیاوش شایان؛ هدیه دهستانی؛ محمدمهدی حسین زاده


3. گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی


5. مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین)

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 104-123

محمدرضا ثروتی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ مریم ده بزرگی؛ نورالله نیک پور