نویسنده = مریم ده بزرگی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 40-56

شیما بابائی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ امین حسینی اصل


2. فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 110-129

مریم ده بزرگی؛ محمد مومنی طارمسری


3. ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم


4. مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین)

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 104-123

محمدرضا ثروتی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ مریم ده بزرگی؛ نورالله نیک پور