نویسنده = جمال قدوسی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 46-58

قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی