نویسنده = حمید غلامی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 94-109

بهزاد عادلی؛ حمید غلامی؛ علیرضا نفرزادگان


3. استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 89-109

احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی؛ سیدجواد احمدی؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی


4. بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 17-30

حمید غلامی؛ سیده مهدخت موسوی؛ غلامرضا زهتابیان