نویسنده = علی احمدآبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات برف مرز در منطقۀ اشترانکوه از کواترنر پسین تا کنون

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 180-192

علی احمدآبادی؛ محمد فتح اله زاده


2. پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 38-51

امان اله فتح نیا؛ علی احمدآبادی؛ سعید رجائی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش