نویسنده = کاظم نصرتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سامانه پخش سیلاب بر توزیع دانه‌بندی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت ذهاب کرمانشاه)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 81-92

کاظم نصرتی؛ زینب محمدی؛ علی اکبر نظری سامانی


2. گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی