نویسنده = هدیه دهستانی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 133-147

سیاوش شایان؛ هدیه دهستانی؛ محمدمهدی حسین زاده