نویسنده = عادل سپهر
تعداد مقالات: 6
1. کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 86-102

عادل سپهر؛ ملیحه پورعلی؛ محمدحسینl محمودی قرائی


2. تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 99-115

ملیحه باتجربه؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده


3. مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 57-73

منیره رعیتی شوازی؛ امیر کرم؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ عادل سپهر


4. بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 59-75

مریم جلینی؛ عادل سپهر؛ غلامرضا لشکری پور؛ علیرضا راشکی


5. مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 43-59

سیدرضا حسین زاده؛ مریم رشیدی؛ عادل سپهر؛ حیدر زارعی؛ محمد خانه باد


6. تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 19-36

عادل سپهر؛ ابوالفضل بهنیافر؛ عباسعلی محمدیان؛ ابوالفضل عبداللهی