نویسنده = امیر کرم
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 67-85

10.22034/gmpj.2020.109535

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ امیر کرم


2. برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 31-53

امیر کرم؛ طیبه کیانی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ زهرا داورزنی


3. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی