نویسنده = امیر کرم
تعداد مقالات: 2
1. برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 31-53

امیر کرم؛ طیبه کیانی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ زهرا داورزنی


2. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی