نویسنده = شهرام روستائی
تعداد مقالات: 15
1. پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 183-195

معصومه رجبی؛ میر اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی؛ نگین عالی


2. استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان)

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 88-102

ابراهیم بهشتی جاوید؛ فریبا اسفندیاری؛ شهرام روستائی


3. کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 103-119

شهرام روستائی؛ اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ نادر جلالی؛ احمد نجفی ایگدیر


4. ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 15-36

بهاره قاسمیان؛ موسی عابدینی؛ شهرام روستائی؛ عطا الله شیرزادی


6. تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب حوضه آبخیز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 108-118

شهرام روستائی؛ رمضان موسوی؛ غلامرضا علیزاده گرجی


9. مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 84-96

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ مالک رفیعی


10. برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 18-28

حسن احمدزاده؛ شهرام روستائی؛ محمدرضا نیکجو؛ مریم دهقانی


11. شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 44-59

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ محمد شریفی کیا؛ مه آسا روستائی


13. بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی: شهر گیوی(

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-16

حسن ستایشی؛ شهرام روستائی؛ مجتبی عمرانی دورباش؛ نرگس زارع پیشه


15. ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-16

شهرام روستائی؛ علی محمد خورشید دوست؛ سمیه خالقی