نویسنده = علیرضا ایلدرمی
شبیه‌سازی الگوریتم الگوی حرکت ذرات رسوبی رودخانه سد اکباتان با استفاده از مدل عددی فلوئنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.290480.1282

علیرضا ایلدرمی


بررسی انتقال رسوب و تغییرات بستر رودخانه یلفان سداکباتان همدان

دوره 9، شماره 3، دی 1399، صفحه 50-69

10.22034/gmpj.2020.122214

مریم خانجانی زوراب؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری


تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 189-209

شهلا عزیزی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری