نویسنده = محسن پورخسروانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 165-182

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی نژاد؛ امیر تکین محبی