نویسنده = امیر صفاری
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 103-121

فاطمه رحمتی پور؛ امیر صفاری؛ امجد ملکی؛ فرزاد شیرزادی تبار؛ علی احمدآبادی


3. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


4. پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 82-93

امیر صفاری؛ فرهاد جعفری؛ سیدمحمد توکلی صبور


5. تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 37-52

هادی کریمی؛ عزت اله قنواتی؛ مجتبی یمانی؛ امیر صفاری


6. مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 17-39

امیر صفاری؛ عزت اله قنواتی؛ فرشاد علیجانی؛ زکیه محمدی