نویسنده = محمد حسین رضایی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی شبه دو بعدی جریان سیلاب رودخانه لیقوان با تاکید بر دشت سیلابی با استفاده از تکنیک MIKE11

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 28-41

شهرام روستایی؛ فریبا ایاسه؛ محمد حسین رضایی مقدم


2. بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 172-188

داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ پیمان کریمی سلطانی؛ طیبه عبدالملکی