نویسنده = شهرام بهرامی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ناپایداری کانال رودخانه بیدواز اسفراین با استفاده از مدل جانسون

دوره 9، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 34-49

10.22034/gmpj.2020.122212

تکتم یزدانی؛ شهرام بهرامی؛ دکتر محمد مهدی حسین زاده


3. ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 207-220

10.22034/gmpj.2020.106431

افشان قاسمی؛ محمد رضا ثروتی؛ شهرام بهرامی؛ بهمن رحیم زاده


4. ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 117-139

محمد معتمدی راد؛ لیلا گلی مختاری؛ شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی