نویسنده = عزت اله قنواتی
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 37-52

هادی کریمی؛ عزت اله قنواتی؛ مجتبی یمانی؛ امیر صفاری


4. مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 17-39

امیر صفاری؛ عزت اله قنواتی؛ فرشاد علیجانی؛ زکیه محمدی


7. ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 77-89

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ سعیده فخاری


9. مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 133-148

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ اسماعیل منصوریان سمیرمی؛ ابراهیم بهشتی جاوید