نویسنده = عزت اله قنواتی
تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 37-52

هادی کریمی؛ عزت اله قنواتی؛ مجتبی یمانی؛ امیر صفاری


مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی

دوره 4، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 17-39

امیر صفاری؛ عزت اله قنواتی؛ فرشاد علیجانی؛ زکیه محمدی


ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند)

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 77-89

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ سعیده فخاری


مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 133-148

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ اسماعیل منصوریان سمیرمی؛ ابراهیم بهشتی جاوید