نویسنده = حنانه محمدی کنگرانی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 102-116

ارشک حلی ساز؛ سعیده محمودابادی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حمید غلامی