نویسنده = محمد حسین رامشت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ژئومورفولوژیکی کواستای تکتونیکی نگور(کوه تولکی) و نقش آن بر گسترش سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 73-92

10.22034/gmpj.2021.270276.1252

مسعود سیستانی بدوئی؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ محمد حسین رامشت؛ مه آسا روستایی


2. مدل‌سازی نمایش سطوح ناهموار زمین

دوره 9، شماره 4، بهار 1400، صفحه 1-24

10.22034/gmpj.2021.131008

فاطمه نعمت اللهی؛ سینا صلحی؛ محمد حسین رامشت