کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 32-52

مهدی ریاحی؛ غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


2. تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 160-180

مهران مقصودی؛ امیر احمدی؛ سیاوش شایان


3. بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-21

وحید فیضی؛ قاسم عزیزی؛ حبیب علیمحمدیان؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور