کلیدواژه‌ها = تداخل سنجی راداری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 93-111

10.22034/gmpj.2020.106424

نجمه شفیعی؛ لیلاگلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ رحمان زندی


4. ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR )

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 183-202

امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق؛ محسن احتشامی معین آبادی