کلیدواژه‌ها = بعد فرکتال
تعداد مقالات: 3
3. بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 130-141

هیوا علمی زاده؛ امید ماه پیکر؛ مریم سعادتمند