کلیدواژه‌ها = فرسایش و رسوبگذاری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 189-209

شهلا عزیزی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری