کلیدواژه‌ها = HEC-RAS
شبیه‌سازی سیلاب بر روی اشکال تراکمی به روش شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و مدل هیدرولیکی hec-ras(مطالعه موردی شهرک پردیسان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22034/gmpj.2022.318954.1321

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ ابوالفضل فرجی منفرد


تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 189-209

شهلا عزیزی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری


ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 1-16

شهرام روستائی؛ علی محمد خورشید دوست؛ سمیه خالقی