کلیدواژه‌ها = HEC-RAS
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 189-209

شهلا عزیزی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری


3. ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-16

شهرام روستائی؛ علی محمد خورشید دوست؛ سمیه خالقی