کلیدواژه‌ها = دریاچه پریشان
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 30-43

هیوا علمی زاده؛ سعید فرهادی؛ مریم رزمی