کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد


2. ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 44-62

فریبا اسفندیاری؛ مهدی عالی جهان؛ مسعود رحیمی


3. کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-94

امیر کرم؛ آیلا قلی زاده؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ حمیده افشارمنش