کلیدواژه‌ها = مئاندر
تعداد مقالات: 4
2. بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 15-30

رضا خوش رفتار؛ اصغر احمدی؛ مهدی فیض اله پور؛ نسرین حامدی


3. تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 76-102

منصور خیری زاده آروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانش فراز