کلیدواژه‌ها = آزمون نفوذ استاندارد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن)

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 1-17

حسن صدوق؛ محمد مهدی حسین زاده؛ خلیل رضایی؛ ایرج رحمانی؛ سمیرا چزغه