کلیدواژه‌ها = دبی
تعداد مقالات: 1
1. پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 38-51

امان اله فتح نیا؛ علی احمدآبادی؛ سعید رجائی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش