کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار

دوره 9، شماره 1، تیر 1399، صفحه 102-116

10.22034/gmpj.2020.109537

سعیده محمودابادی؛ ارشک حلی ساز؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حمید غلامی


ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 165-182

علی مهرابی نژاد؛ محسن پورخسروانی؛ امیر تکین محبی


مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان )

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 118-129

شهرام روستائی؛ داوود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران؛ لیلا خدائی قشلاق


تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 13-29

سامان نادی زاده شورابه؛ عطا اله عبدالهی کاکرودی؛ نجمه نیسانی سامانی؛ فاطمه مرادی پور


بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 117-134

منصور جعفربگلو؛ سامان نادی‌زاده شورابه؛ کامیار امامی؛ فاطمه مرادی پور


بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 119-136

سعید نگهبان؛ کیوان باقری؛ سوسن حیدری؛ لیلا گروسی


تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 53-64

پروین کهربائیان؛ ابوالفضل بهنیافر؛ حجت شاکری زارع؛ محسن رضائی عارفی


بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 129-140

رسول ایمانی؛ مهدی عبدالهی؛ عباسعلی ولی؛ علی آلبوعلی