کلیدواژه‌ها = شاخص مقاومت نسبی بستر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-46

محمّدحسین رضایی مقدّم؛ محمّدرضا ثروتی؛ صیّاد اصغری سراسکانرود